Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI NHÂN DÂN TỔ DÂN PHỐ CỔ RỒNG

CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI NHÂN DÂN TỔ DÂN PHỐ CỔ RỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA XÂY...

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TYOOR CHỨC HỘ NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC TRAO TẶNG HUY HIỆU 55, 45, 40, 30 NĂM TUỔI ĐẢNG ĐỢT 19/5/2019

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC TRAO TẶNG HUY HIỆU 55, 45,40,30 NĂM TUỔI ĐẢNG ĐỢT 19/5/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 - KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 - KHÓA VI, NHIỆN KỲ 2016-2021

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC TỔNG KẾT PHONG TRÀO "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU"

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC TỔNG KẾT PHONG TRÀO "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU"

Hoạt Động Của Xã Liên Minh

Nâng cấp, mở rộng đường ở Liên Minh

Hiện nay tuyến đường vào xã Liên Minh đã được mở rộng, một số đoạn đã được lu lèn tạo mặt bằng đi...

Cây xóa nghèo ở xóm Nhâu

Mặc dù cây chè đã bén rễ trên đất đồi xóm Nhâu, xã Liên Minh (Võ Nhai) từ cuối năm 1945 nhưng...

Nghiệm thu lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị trấn Đình Cả

Ngày 21-1, huyện Võ Nhai đã tiến hành nghiệm thu công trình lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị...

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Hành chính điện tử

Đến tháng 9 năm 2019 đã tiếp nhận

0

Hồ sơ

0

Hồ sơ đã xử lý

Tự động cập nhật lúc 10:32:45 ngày 18/09/2019

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1010

Tổng truy cập: 33583