Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Lễ khai mạc huấn luyện DQTV năm 2020

Lễ khai mạc huấn luyện DQTV năm 2020

Hội Nghị Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Thái Nguyên: Những sự kiện và hoạt động nổi bật tuần qua

Tuần qua (từ ngày 18/9 đến 24/9), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh điểm lại những sự kiện và hoạt động nổi bật.

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1965

Tổng truy cập: 43559