Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hoạt Động Của Xã Liên Minh

Công khai kê khai tài sản thu nhập của CBCC xã Liên Minh năm 2020

Công khai kê khai tài sản thu nhập của CBCC xã Liên Minh năm 2020

Công khai dự toán ngân sách năm 2021

Công khai dự toán ngân sách năm 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỤM ANGR

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỤM ANGR

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 308/QĐ-UBND

  QĐ về việc thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo đa chiều gia đoạn 2022-2025

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4971

Tổng truy cập: 66334